Wass Albert gondolata ma különösen aktuális és megszívlelendő

                                     

"A fél világot bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel,  s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel."

Wass Albert (1908 -1998) - író, költő

2020. July 09. 00:00

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"
 
(Mára a kommunisták zöldeknek, liberálisoknak, haladónak, progresszívnek, stb. "álcázzák" magukat, de ettől még kommunisták maradnak.)

 

C:\Users\user\Pictures\képp  Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - orosz író.jpg

2020. July 08. 00:00

Hogy az USA hozta el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során? - Mészáros László

Ezt érdemes elolvasni - megosztani!
 
Hogy az USA hozta volna el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során?
 
A demokrácia és szabadság nevű színjáték amerikai „sakktábláján, sakkjátszmájában” a birodalom számára a földrajzi, stratégiai, gazdasági térségek csupán sakkfigurákként szerepelnek - természetesen az ott élő nemzetekkel, hús, vér emberekkel együtt.
 
Például Közép-Európa, Magyarországgal együtt csupán egy „gyalog” a táblán - köznyelven, egy paraszt - amely a játék „végső kimenetele” (értsd: a játszma megnyerése) érdekében minden további nélkül feláldozható.
 
A birodalom ezt a „beáldozást” mindig is megtette (mindig meghozta azt a gyalogáldozatot, ami az érdekeit szolgálta). A saját létét is tagadó világhatalom napjainkban is e logika szerint „jár el”, e szerint politizál, mozgatja a szálakat.
 
Ez az USA képében megjelenő háttérhatalmi képződmény, európai csatlósaival, európai helytartó országaival együtt, az első világégést követően Magyarországot – mint parasztot – minden további nélkül beáldozták a „játszma” végső megnyerésének az érdekében.
 
Egy Trianoni békeszerződésnek elnevezett gyalázattal „egyszerűen” letörölték a térképről, és végül is csupán egy csonkot engedélyeztek a helyén az esetleges túlélésre.
 
Természetesen mindezt a szabadság, a béke és a demokrácia jegyében követték el!
 
Na, ezt adta nekünk az USA képében megjelenő háttérhatalom!
De adott még egyebet is.
 
A második világháború kellős közepén, 1941-ben, ennek a nagyon demokratikus birodalomnak a 34. alelnöke (későbbi, a 33. elnöke /helytartója/) Harry S. Truman a következőt mondta:
„Ha azt látjuk, hogy a németek győznek, az oroszokat kell segítenünk, ha azt, hogy az oroszok, akkor a németeket, hadd irtsák egymást.”
 
Mint ismert végül is az Oroszokat támogatták – „így alakult történelmileg”. Mi meg a háború lezárásának az aktusaként azt tapasztalhattuk meg, hogy „mi lettünk az ajándék”, az alku tárgya, elszenvedők.
 
Ugyanis ez a nagyon demokratikus és nagyon humánus birodalom, minden szívfájdalom és lelkiismeret furdalás nélkül odavetett bennünket - mint egy véres koncot - Sztálinnak, és az ő embertelen kommunista diktatúrájának.
 
Ezt is a szabadság és a demokrácia jegyében tették – a sakkjátszma végső kimenetele szempontjából ugyanis ez a megoldás mutatkozott „racionális” döntésnek.
Magyarországot „büntetésből”, Lengyelországot „jutalmul” lökték oda a világ egyik legvéresebb, legembertelenebb diktátorának.
 
A második világháborút követően ezt kaptuk mi Amerikától, és európai reinkarnációitól.
 
És mindezek után jött a playboy fajsúlyú, „tökéletes vigyorú” udvari hopmester, a birodalom korábbi helytartója, Bill Clinton – aki azt merészelte a pofánkba vágni egy kampánybeszédben, hogy Lengyelország és Magyarország nem lennének szabadok az Egyesült Államok és a hidegháború nélkül.
Ez a két ország most úgy döntött - mondta playboy vigyorú - hogy a demokrácia túl macerás, és inkább Putyin típusú vezetést akarnak (értsd: diktatúrát).
 
Ismerve a fent is érintett történelmi előzményeket, valamint a mostani Oroszországot fenyegető, és a térségünk biztonságát semmibevevő, azt kockára tévő amerikai külpolitikát, valamint azt a nem elhanyagolható szempontot, hogy magyar emberek demokratikus parlamenti választásokon döntöttek Magyarország jövőjéről – még ennek a lihegő birodalmi pincsinek van képe gyalázni a mindig is szabadságra vágyó magyarokat, és a lengyeleket.
 
A közel száz év előtti országamputációnk, a mérhetetlen mennyiségű gyalázatot, szenvedést és véráldozatot követelő vesszőfutásaink rémségei után - amelyek persze amerikai perspektívából „csupán egy-egy parasztáldozatnak voltak tekinthetők” - ez a pojáca kiáll és vádol.
 
Ez az arca elé demokrácia-álarcot biggyesztő bábu és hasonló kaliberű felesége kiáll, és gyalázkodik hazánk ellen, a birodalom által ellenünk elkövetett rémségek sorozata után. Kiáll a tudatlan, tájékozatlan, de többségében azért felsőbbrendű önérzettel átitatott lelkű amerikai közönsége elé.
 
Kiáll gyalázni a magyarokat, mert ő ezt is megteheti.
 
És persze kiáll gyalázni a lengyeleket, mert mint tudjuk a legutoljára ők is elfelejtették, hogy hogyan kell "helyesen" szavazni a szabad választásokon – hogyan szükséges úgy voksolni, hogy az a birodalomnak is tessék, mert ha nem, akkor rád ereszti „lejárató gépezetét”, médiástúl, hitelminősítőstűl, csaholó plyboy helytartóstúl együtt.
 
Mészáros László – a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2020. July 08. 00:00

Tégy a magyargyűlöltet ellen!

                         

Ne bántsd a magyart! – Tégy a magyargyűlölet ellen!
 
Minden magyarnak, vallásra való tekintet nélkül, kötelessége felemelnie a hangját a magyargyűlölet ellen!
 
Tűrhetetlen, hogy ellenfeleink és ellenségeink a mai napig a legszemérmetlenebb módszerekkel gyalázzák, becsmérlik hazánkat, nemzetünket, és mindezekhez bőségesen találnak partnereket – árulókat - idehaza is, és Kárpát-medence szerte.
 
Ne bántsd a magyart!
Elég volt!
Meg kell védenünk magunkat! Megvédjük magunkat!
 
Tégy Te is a magyargyűlöltet ellen! Emeld fel a szavad, ha bántják a magyart!
Emeld fel a szavad, ha bántják országunkat, ha bántják nemzetünket!

2020. July 08. 00:00

Különösen aktuális Eötvös József gondolata

                                 

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember."
 
Eötvös József (1813-1871) - jogász, író, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Kisfaludy Társaság elnöke
 
Különösen aktuális napjainkban Eötvös gondolata!
 
Amikor az utódállamok Kárpát-medence szerte a magyarok alapvető jogait folytatólagosan sárba tiporják: nyelvtörvényt, székely zászló botrányt, közigazgatási ürügyű erőszakos asszimilációt kreálva, magyar nemzetiségűekre fizikailag megtámadókat büntetlenül hagyva, alapvető emberi jogokat, a jogállami normákat sárba tiporva.
 
fotón: Barabás Miklós(1810-1898) - Eötvös József portréja - Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest

2020. July 08. 00:00

És világszerte egyre inkább közbeszól a magánember!

És világszerte egyre inkább közbeszól a magánember!
 
„A szakértők végül is oda juttatták a világot, ahová csakugyan eljutott. Mi lenne most, ha végre az egész vonalon megszólalna és közbeszólna a magánember?
 
Megszólalna és azt mondaná: »Kérem, rólam is szó van.« (...)
 
Mi lenne, ha végre közbeszólna a magánember Péter és János?
A szakember ezt feleli: »Óriási zavar lenne belőle.« De ez egyáltalán nem biztos.
 
Mert Európa pillanatnyi helyzetképe megint csak azt bizonyítja, hogy óriási zavar keletkezett világszerte a magánember közbeszólása nélkül is.”
 
Márai Sándor (1900-1989) - író, költő

2020. July 07. 00:00

Teleki Pál Nyolcvan év múltán is igaz minden gondolata!

Nyolcvan év múltán is igaz minden gondolata!
 
"Ha mi nem tartjuk meg magunk mivoltát, a magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az időbeli és térbeli tájban az egyedüli lehető földrajzilag és népileg adott, abban az esetben megszűnik a nemzet, Európának egyik nemzete, alkotóeleme.
 
Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjelhullunk és soha többé felismerhetők nem leszünk."
 
Teleki Pál (1879-1941) - geográfus, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök

2020. July 07. 00:00

Magyarországnak soha nem voltak gyarmatai - hazánkat a történelem során, és ma is, gyarmatként kezelték, kezelik, erőforrásait folyamatosan elrabolták, elrabolják tőle...

Javaslat a bevándorlók elosztásárra
 
Magyarországnak soha nem voltak gyarmatai - hazánkat a történelem során, és még ma is, gyarmatként kezelték, kezelik, erőforrásait folyamatosan elrabolták, elrabolják tőle...
 
A magától értetődő kiindulási alap tehát a kötelező betelepítési kvóta helyett a bevándorlás kezelésére, hogy fogadják be a "menekülteket" a gyarmatosítók!
 
És ha ez bármiféle okból nem "tetszene" ezeknek a hatalmaknak, akkor védjék meg ők Európa külső határait, és állítsák meg ők az érkezőket!
 
fotó: képp  A magától értetődő kiindulási alap tehát a muszlin invázió kezelésére, a kötelező betelepítési kvóta helyett fogadják a menekülteket a gyarmatosítók!

2020. July 05. 00:00

Tormay Cécile (1876-1937) - írónő

Ezer év alatt egy hatalmas cserfa nőtt a mi földünkből. Ez a cser maga a magyar nép.
 
A gyökere a paraszt, a törzse a régi nemességből lett és véle összeforrott értelmiség, a lombja az antik értelemben vett arisztokrácia, a kiválóság.
 
Minden ugyanaz: a gyökér, a törzs, a lomb és egyik a másik nélkül élni képtelen.
 
A fa elszárad, ha bármelyik beteg. Nem társadalmi osztályokról van a háromban szó, de fejlődési fokokról.
 
Más népek ezért nem értenek meg minket. A különbségekben ilyen hasonlatok nincsenek sehol.
 
Tormay Cécile (1876-1937) - írónő

2020. July 05. 00:00

Orbán Viktor magyar miniszterelnök

                            Kedves barátaink! Osszuk meg ezt az anyagot! Arra kérünk minden olyan társunkat, akinek van külhonban élő magyar rokona, barátja, ismerőse, illetve más nemzetiségű baráti körrel is rendelkezik - idegen nyelvre való fordítás kíséretében ossza meg ezt az anyagot (is)! Legyünk mindannyian részesei az európai polgárok hiteles tájékoztatásának! Mészáros László - Patrióta Európa Mozgalom - alapító "Amikor csőtörés van egy lakásban, lehet arról vitatkozni, hogy melyik szobába mennyi vizet engedjünk be, de a csőtörésnek ettől nem lesz vége." Orbán Viktor magyar miniszterelnök

2020. July 05. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/864