Gondolatok adventre

                             


Gondolatok adventre - a három éve elhunyt Csoóri Sándortól
 
A gyermekkorú emberiség minden elképzelhető látomással igyekezett megismerni saját magát és a körülötte lélegző természetet, később pedig saját társadalmát.
 
Gondoljunk csak a görög kultúrára. Voltak ebben a világértelmezésben gigantikus lények, akik nagy szikladarabokkal dobálóztak, ahogyan mi a kavicsokkal.
 
A gigantikus lények szerepét ma már roppant erejű szerkezetek, pl. toronydaruk helyettesítik. Valósággá vált a képzelet, de egészen másként, miként az elődeink elképzelték.
 
A mítoszok világa sose volt realista, de jelképeit mindig meg lehetett fejteni. Európa kultúrájában a középkor óta, egészen a huszadik századig, a realizmus változatos nagy esélyeit ragadták meg a művészetek. Elmondhatjuk ezt az irodalomról, a festészetről és a zenéről is.
 
A huszadik században a valóságot a "valótlanságok" gazdag képzeteivel fejezzük ki. Mondok egy példát. József Attila egyik verssorát idézem: "Hazám az eladott kabát". Ennek a sornak közvetlenül nincs semmi értelme. Nincs valóságszerűsége, halandzsa is lehetne. Holott nagyon sokat jelentő értelme van.
Fölfedezés és végzet is egyszerre. Igazi költészet. Életem ajándéka.
 
Csoóri Sándor (1930-2016) - a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus

2019. December 22. 00:00

Orbán Viktor Európa keresztény lesz, vagy nem lesz

                       

A keresztény gyökereit vesztett és megtagadó, neoliberális Európának vissza kell találnia a keresztény tanítás alapelveihez és alapértékeihez, mert ellenkező esetben elveszíti jövőjét.
 
Orbán Viktor - Magyarország miniszterelnöke
 
kattints a képekre - érdemes!

2019. February 26. 00:00

Szent István király tettei nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar nemzetről

                           

Szent István király tettei nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar nemzetről, hiszen első országvezetőnk nagyszerű államférfiként túllépett az ország mindennapi kormányzásához szükséges küzdelmeken, taktikákon, és az emberek összekapcsolásával egyben tartotta a magyar nemzetet.

Orbán Viktor - Székesfehérvár - 2013. augusztus 19.

2019. January 31. 00:00

Szentmihályi Szabó Péter A hit megtartja a nemzetet, a nemzet megtartja a hitet

 

A hit megtartja a nemzetet, a nemzet megtartja a hitet!
 
"...keresztény hitünket mindig ápolnunk és erősítenünk kell, s egyre magasabbra kell helyezni a mércét önmagunk számára is, hogy ne csupán hirdessük az Örömhírt, hanem szeretettel és szolgálattal példát is mutassunk, türelemmel és elszántsággal, mert keresztény magyarnak megmaradni erkölcsi kötelesség.
 
A hit megtartja a nemzetet, a nemzet megtartja a hitet."
 
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014) - író, költő, műfordító, közíró

2018. January 31. 00:00

Értékeink és a politika

                                       

Értékeink és a politika
 
Kedves Barátaink!
 
Az elmúlt hetekben ismét többen jelezték: nem értik, hogy "mit keres" az oldalunkon a politika is - egy olyan oldalon, amely a legmagasabb színvonalon mutatja be értékeinket.
 
A Patrióta Európa Mozgalom Facebook oldala igyekszik minél többet megmutatni azokból az értékekből, amelyekkel mi magyarok a közös európai kultúrát, történelmet, hagyományokat, stb. gazdagítjuk, s ily módon része, részesei vagyunk annak.
 
Az értékeinket azonban meg is kell védeni, mert azokat mindig is támadták, amióta világ a világ. Meg kell mutatnunk azt is, hogy kik, (mik) azok a hazai illetve külhoni személyek, (erők), akik, (amelyek) e támadások mögött állnak.
 
Meg kell neveznünk az ellenünk - az érdekeink, értékeink ellen tevékenykedőket, meg kell mutatnunk azok törekvéseit, megnyilvánulásait. Szükséges felvillantani azt is, hogy melyek azok a külhoni és hazai események, cselekedetek, irányok, szervezetek, pártok, kik azok a személyek, amelyek, (akik) védeni igyekeznek érdekeinket, értékeinket.
 
Mindezt pedig úgy nevezik: politika. A politika az életünk szerves része, értékeink jövője, a jó, vagy rossz politikán áll, vagy bukik. Nem élhetünk egy álomvilágban, ahol nem veszünk tudomást az életünket alapvetően meghatározó politikai világról.
 
Nem viselkedhetünk struccmadárként, amely életveszélyes helyzetben a homokba dugja fejét és várja a sorsát.
 
A mozgalom jelszava: "A pénzhatalom és a bürokraták Európája helyett mi az értékek és a nemzetek Európájának létrejöttét kívánjuk elősegíteni!"
 
Tehát hagyományaink, gyökereink őrzése nem jelentheti csupán azt, hogy szép képekkel, jó idézetekkel, a hagyományaink, a tudományos eredményeink, kiváló személyiségeink, kultúránk, művészeteink, stb. bemutatásával kimerülne a vállalt feladatunk, ugyanis mindezeket az értékeket meg is kell védenünk a folyamatos rombolástól, tudatos támadásoktól.
 
A politika az nem valami bűnös dolog. Az is lehet jó - ha az érdekeinket megtestesítő szolgálatot jelenti - de lehet bűnös fegyver is olyanok kezében, akik nem a nemzet, az emberek szolgálatát tartják mindenek előtti feladatuknak, hanem valami egészen más célok szolgáivá szegődtek.
 
Tudomásul kell vennünk, hogy az égadta világon minden, minden politika. A politika dönt életünk, társadalmunk minden feltételéről: az iskoláról, a gyerekeink jövőjéről, a nyugdíjakról, rezsink nagyságáról, de a magyar érdekek védelmétől (vagy az elárulásától) kezdve, egészen a családok helyzetén keresztül, az adók mértékének a megállapításáig, a művészetek finanszírozásától, a sport támogatásáig.
 
A politika törvények formájában befolyásolja, sokszor meghatározza alapvető értékeink, érdekeink jövőjét. Az elmúlt hat évben hozott törvények alapvetően változtatták meg éppen ezeknek az értékeinknek a helyzetét, kilátásait.
 
Persze a Gyurcsány-Bajnai korszakban is hoztak fontos törvényeket, csak azok éppen hogy romboltak mindent, ami nekünk, embereknek fontos, ami érték.
 
Minden politika: az értékeink védelme is az. A politikát nem megvetnünk kell, hanem aktívan közreműködnünk abban, hogy a jó politika kaphasson esélyt továbbra is.
 
Ha szükséges Békemenettel is, ha kell népszavazáson való részvételünkkel, és amikor ott lesz az ideje a választásokon szavazatunkkal - a haza, a nemzet érdekeinek a védelmében!
Hiszen ez az érdekünk, ez a magyar érdek!
 
Mészáros László - a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2017. August 02. 00:00

Haverok buli Fanta... Az ismert reklámszöveg a mai valósághoz igazítva:

Haverok, buli, Fanta...
 
Az ismert reklámszöveg a mai valósághoz igazítva:
Emberek (katonának beöltöztetve), háború, szörnyűség, kín halál, és persze... "Fanta" a háttérhatalmi tényezőknek.
 
grafika: Atraktiva

2017. May 05. 00:00

Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!

Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!
 
Amíg mi mondtuk ugyanezt - mert meg akartuk védeni családjainkat, nemzetünket, országunkat, Európát a muszlim inváziótól - mi is "fasiszták, nácik, bolsevikok, rasszisták, intoleránsak, stb. voltunk!
 
fotó: 
képp Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!
 

2016. June 22. 00:00

Kilenc éve történt a rendőrterror – A főbűnös Gyurcsány máig érintetlen - lapszemle

                          (2010-ben az USA, és annak európai leányvállalata - az EU - nyomására, a független Magyar Országgyűlés határozatát - mi szerint a 65 év feletti bírókat nyugdíjazzák - nem lehetett végrehajtani, mert "sérült volna a jogállamiság. Így a magyar igazságszolgáltatásban a mai napig nem történhettek a rendszerváltoztatás személyi konzekvenciái. A bírói, az ügyészi kar továbbra is független - az igazságtól!) 1956-os forradalom kitörésének ötvenedik évfordulóján a fővárosi Astoriánál a Fidesz ünnepi tömeggyűlést szervezett. 2006. október 23-án történt meg az a gyalázat, hogy a feletteseik utasítására tömegoszlató rendőrök a több száz ünneplő civilt, járókelőt támadtak meg, vertek agyba-főbe és tartóztattak le, és ezreket félemlítettek meg. Ma már tény, hogy aránytalan mértékben, szükségtelenül és törvénysértően alkalmaztak erőszakot a rendőrök. A diktatúrákat idéző megfélemlítő akciónak 167 sérültje volt (köztük 17 rendőr és 5 külföldi), 33-an szorultak kórházi kezelésre. Gumilövedékek miatt fél szemére megvakult a tüntetések két résztvevője is. Hiába éltek több százan is panasszal bántalmazásuk miatt az ügyészségen, mivel a sisakban, maszkban, azonosítószám nélkül oszlató rendőrök többségét nem lehetett azonosítani, csupán hatuk ellen emeltek vádat.. A 2006-os őszi események miatt Bene László volt országos és Gergényi Péter volt budapesti rendőrkapitány, valamint társaik ellen zajló eljárásban hamarosan ítéletet hirdet a Fővárosi Törvényszék, de az akkori politikai vezetés nem került a vádlottak padjára. Pedig a 2006-os törvénysértések hátterét vizsgáló Balsai-jelentés, illetve a bizottság munkájában kulcsszerepet vállaló Völgyesi Miklós szerint is megkerülhetetlen lett volna Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök büntetőjogi felelősségre vonása. Balsai jelentése szerint szükségszerű lett volna vizsgálni Gyurcsány Ferenc politikai és jogi felelősségét is. A jelenlegi alkotmánybíró által fémjelzett jelentés ugyanis kiemelte, Gyurcsány Ferencnél felvetődhetett a terrorcselekmény elkövetésének lehetősége is. A Balsai jelentés magyarázata: „A törvényi szabályozásra figyelemmel a terrorcselekménynek nem csak a külföldi sajtóhírekből és mozifilmekből a közvélemény által is ismertebb cselekmény minősülhet, hanem hatályos büntetőjogunk szerint a lakosság megfélemlítése is, amennyiben az erőszakkal párosul.” A volt miniszterelnöki megbízott szerint „ami 2006. október 23-án történt Budapest belvárosában, az alkalmas volt a lakosság megfélemlítésére, ugyanis nemcsak a közterületeken jelen lévők, de a tévénézők tudatában is alappal keletkezhetett reális félelemérzet.” Völgyesi Miklós nyugalmazott legfelsőbb bírósági tanácselnök 2007-ben feljelentést tett Gyurcsány Ferenc ellen, de a Központi Nyomozó Főügyészség azt a beadványát is visszadobta. Pedig szerinte az ellenzéki tüntetés szétverését a rendőri vezetés politikai háttértámogatás, utasítás nélkül nem merte volna meglépni. A parancs kiadására pedig egyedül Gyurcsánynak volt lehetősége A Fővárosi Törvényszéken, Gergényi Péter és társaival szemben folyó eljárás és a több mint két éve zajló per pedig csak egy „színjáték” - mondta a nyugalmazott főbíró. Pesti Srácok

2015. October 23. 14:09

Osztrák sajtó: az USA katonai szerepvállalása egy katasztrófa a világnak

                            Úgy tűnik, a sógorok is kezdenek észbe kapni. Valószínűleg a határon beözönlő, a vasútállomásokat, főútvonalakat hangyaként ellepő menekültáradat kezdi nyitogatni a szemeket, de tény, hogy egyre több hang kezdi hallatni magát, sajtóban, televízióban, politikai vitaműsorokban. A kérdés mögött azonban nem csak az a lényeges, hogy oldják meg a jelenleg kialakult helyzetet. A dolog megoldásához szükséges feltárni az okokat, hogy valóban orvosolni lehessen azokat. Most már nem kell jobboldalinak, nácinak, nyilasnak lenni ahhoz, hogy kimondja valaki, a fő ok az USA ténykedése a Közel-Keleten. Az osztrák sajtó kicsit tovább is megy a dologban. Nem csak arra fókuszál, hogy az USA felborította szép lassan az egész térséget, hanem arra is, mennyire elhibázottak az utolsó lépései is. Hivatkozik egy ISIS vezető nyilatkozatára, melyet alátámaszt egy Facebook bejegyzés a mellette szereplő rövidfilmmel együtt. A filmen 30, az USA kiképzők által Törökországban kiképzett úgynevezett mérsékelt iszlamista áll be az ISIS-be, valamint adja át a rá bízott modern fegyverzetet az ISIS helyi parancsnokának. Voltaképpen az USA azokat a szélsőségeseket fegyverzi fel, akiket állítólag bombáznak. Természetesen mi tudjuk, hiszen többször megírtuk már, hogy az ISIS, éppen úgy, mint az ukrajnai Jobb Szektor, Aidar és a többi, a CIA teremtménye. Ezt magas rangú amerikai titkosszolgálati vezetők nyilatkozták már, csak a sajtó eltussolja az ilyen jellegű beszédeket. Van azonban egy érdekes dolog, mégpedig az, hogy ha az USA az oka mindennek, akkor miért mi, és miért nem az USA finanszírozza a menekültek ellátását, tesz lépéseket a menekültek elszállítására, végleges vagy ideiglenes letelepítésére az Egyesült Államok területén. Elvárja, hogy a törökök, görögök, magyarok, németek, franciák oldják meg azt a kérdést, amelyet neki kellett volna. Ehelyett minden régióban, ahova betette a lábát, semmi más nincs csak káosz és háborúk. Afganisztántól Szírián át Líbiáig. Mindenhol. Az USA katonailag, szervezettségben, politikailag leszerepelt nullára. A káosz pedig már nem csak a közel keletet, hanem Európát is fenyegeti! Vári Roland – Nemzeti Arcvonal  

2015. October 01. 11:45

Czakó Gábor: Európa nyelvi, értelmi és lelki zavarba süllyedt - Ha a szavak használata nem helyes, akkor a fogalmak értelme zavaros...

                      EU-káosz. Vagy inkább zagy, netán Bábel? A napisajtóból is ordít, hogy Európa nemhogy kezelni nem tudja a területén hónapok óta örvénylő eseményeket, hanem megnevezni sem: a délről áramló tömegekkel kapcsolatban beszél határsértőkről, menekültekről, migránsokról, álcázott iszlámharcosokról – a sort bárki bővítheti saját meggyőződése, vérmérséklete és tapasztalatai alapján. A politikusok és az úgynevezett értelmiségiek zöme összevissza beszél, miként teszi ezt évtizedek óta. Nagy a saruk, mert nem tudják értelmesen és világosan meghatározni, hogy kik jönnek, s mi a teendő velük. Az európai világban nem egyszerűen holmi lutheri, kálvini reformáció zajlott le az elmúlt évszázadban, hanem gyökeres váltás. Talán elég egy példa. Engedve a posztmodern világirányzatok nyomásának, ma már nem merik kimondani az úgynevezett vezető kulturális és társadalmi tényezők, sőt, immár egyszerű emberek sem, hogy ők fiúk-e vagy lányok, miközben vallásuk helyett – nem mellette, helyette – a „tudományos világnézetet” vallják és hirdetik. Ügyet sem vetnek arra, hogy a tudomány az emberiség őstapasztalatával egybehangzóan a nemeket világosan megkülönbözteti. Természetesen a maga módszereivel igazolva és alátámasztva. Az emberiség számára évezredek óta világos ennek a nyelvi, értelmi és lelki zavarnak az együttes veszélye. Egész pontosan a bábeli torony építésének csődje óta. Erre tisztán emlékszik a kereszténység és a zsidóság. Akkor maga Isten zavarta össze az eget ostromolni akarók nyelvét, most az Isten ellen lázadók rombolják szét a nyelvet. A sajátjukat, és minden velük egy gyékényen áruló nép nyelvét. Ugyanis nem a „dolgok bőrét”, a szavakat támadják, hanem a szavak által hordozott fogalmakat, és a bennük rejlő léttényeket. Példánk szerint a lány és a nő, valamint a fiú és a férfi mibenlétét. Természetesen a sikeres hadművelet következtében összezavarodnak ők maguk is. Innen nézve érthető, hogy a zagymondók miért sikoltoznak hisztérikusan, ha a magyar miniszterelnök megszólal a magyarok nyílt és értelmes nyelvén. Vajon van-e ép lelkű európai, aki ne vette volna észre, hogy „az erkölcs és művészet nem virágzik” a kereszténység, Szent Ferenc, Csontváry, Mozart és Shakespeare földjén? Az ókori bölcsességek közt egyik kedvencem Konfuciusztól (Kr. e. 551 – Kr. e. 479) való. Történt, hogy Vej herceg megbízta a bölcset országa kormányzásával. Egy kotnyeles tanítvány megkérdezte a Mestert: „Mi legyen első teendője? Konfuciusz így szólt: – A szavak helyes használatának helyreállítása. Ce Lu szólt: – Ez az egész? Most az egyszer a Mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen használni? – Milyen együgyű vagy! A bölcs mellőzi azt, amit nem ért. Ha a szavak használata nem helyes, akkor a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, akkor az erkölcs és művészet nem virágzik; ha erkölcs és művészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen; ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hová lépjen, és mit tegyen. A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká, szavait pedig tettekké tegye. Nem tűri, hogy szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.” A mai Európa nyelvi zavara és tehetetlensége folytán képtelen megnevezni, s ezáltal fölfogni a dolgokat, így az ellene indult támadás okát, célját, lényegét sem. Szóvivői „több Európát!” követelnek, s ebben igazuk van: több Dantéra, Weöresre, Beethovenre, Einsteinre van szükségünk, és kevesebb bábelépítőre. Ebből az is következik, hogy a kontinensre érkezőket soha nem fogja asszimilálni, mert azt sem tudja megállapítani, hogy kik ők és mit keresnek itt? A hívatlan vendégek meg ugyan mihez asszimilálódnának? A zagyhoz? Miért tennék? Van őnekik szabatos nyelvük, vallásuk, hitük, emberi önazonosságuk. Például szilárd meggyőződésük és tapasztalatuk arról, hogy fiúk-e vagy lányok. Egyszerűen azért, mert nyelvi, azaz szellemi zavarodottságuk nem kezdte ki biológiai, erkölcsi s lényegében emberi éntudatukat. Néhány év múlva az európai zagynépek gyermekeinek arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy a siítákhoz vagy a szunnitákhoz, az arabokhoz vagy az afgánokhoz, a keresztre feszítőkhöz vagy a torokelvágókhoz akarnak-e hasonlítani. Megfertőzik-e a mostani jövevényeket, akik közt vajon születnek-e új Naszreddin hodzsák, al’Darkhawik, Omar Khayyamok, Avicennák? A szerző író Magyar Hírlap                  

2015. September 28. 10:22
<< Első < Előző Következő> Utolsó>>

1. oldal/189