Magyar emlékek a nagyvilágban - Wesselényi Miklós javaslatára felállított ércoroszlán-szobor - Jeseník - Csehország

                          A

Magyar emlékek a nagyvilágban - Wesselényi Miklós javaslatára felállított ércoroszlán-szobor - Jeseník - Csehország
 
Az ismert észak-csehországi fürdőhely jelképe az oroszlán, amelynek szobrát az itt megfordult, gyógyulásukért hálás magyarok állíttatták fel.
 
A Priessnitz-féle vízkúra szülőföldjén olyan neveket őriznek a vendégkönyvek, mint Széchenyi Istváné vagy Tompa Mihályé. Az üdülőhely leghűségesebb magyar látogatója (életének utolsó éveiben lakója) báró Wesselényi Miklós (1796-1850), az “árvízi hajós” volt.
 
A reformkor kiváló alakja, az ellenzék egyik fő szervezője nyakába hűtlenségi pert akasztott a bécsi udvar, s a kirótt börtönévek alatt megroppant legendás ereje, romlani kezdett a látása. Jeseníkben keresett gyógyulást, 1848-1850 között pedig ide vonult vissza “önkéntes száműzetésbe”, megvakulva.
 
Első látogatása idején vetette fel, hogy a lengyelek, a csehek és a franciák példáját követve a magyar vendégek is emeljenek itt emlékművet.
A kezdeményezés meghallgatásra talált, 1840-ben már állt az ércoroszlán, Ludwig von Schwanthaler müncheni szobrász alkotása. A talapzat oldalát Vörösmarty Mihály strófája ékesíti:
 
"A vaddal köz italt megkezdé vetni az ember
S gőge fejében kór agg leve és nyavalás
Priessnitz visszaadá a víznek régi hatalmát
S ősi erőben kel újra az emberi faj"
 
A magyar oroszlán hamarosan a legnépszerűbb emlékmű lett Jeseníkben, motívuma díszíti a szuveníreket, az éttermi tárgyakat, szalvétákat.
 
A szobrot a legtöbb vendég felkeresi, a helyi hagyományok szerint ugyanis a férfi, aki megsimogatja, visszanyeri régi erejét…

2019. December 22. 00:00

Magyar emlékek a nagyvilágban - Czetz János sírköve az általa alapított első argentin katonai főiskola kápolnájában - Buenos Aires - Argentína

 

[

                         

Magyar emlékek a nagyvilágban

Czetz János sírköve az általa alapított első argentin katonai főiskola kápolnájában – Buenos Aires – Argentína

Katonai erényeivel és földrajzi ismereteivel egyaránt korán kitűnt a gidófalvi (Háromszék – Erdély)születésű Czetz János (1822-1904), aki az 1848-1849-es szabadságharcban Bem tábornok mellett fényes hadisikereket aratott Zsibónál, Piskinél, más csatatereken, ideiglenes erdélyi főparancsnokként is.

A hivatásos katona Czetz – aki ausztriai vezérkari akadémiát végzett kimagasló eredménnyel – a világosi fegyverletétel után az emigrációban kamatoztatta tapasztalatait. Évtizedes vándorlása 1860-ban ért véget, midőn házasságkötése révén Argentínába került.

Előbb földmérőként dolgozott a dél-amerikai országban, majd – miután ezredesi rangban kinevezték egy hadmérnöki csoport főnökévé – feltérképezte az ország Paraguay-jal és Brazíliával határos vidékét. Emellett számos vasútvonal építkezését is irányította. Műszaki alakulatot állított fel, ennek tagjai máig a Czetz által tervezett díszuniformist viselik. Államfői felkérésre ő szervezte meg Argentína első katonatiszti főiskoláját, majd a hadi akadémiát, később pedig a hadmérnöki főiskolát.

“Juan Fernando” Czetz megérte a XX. századot, 1904-ben halt meg Buenos Airesben. Hamvait a temetőből 1969-ben szállították át az általa alapított tanintézet új kápolnájába. Sírtábláján a spanyol szöveg előbb csak arról szólt, hogy az alatta nyugvó “argentin ezredes” a főiskola első igazgatója volt. Argentínai magyarok kérésére később azt is rávésték, hogy itt magyar tábornok és erdélyi főparancsnok alussza örök álmát.

2019. December 17. 00:00

Tamási Áron Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk

                           


Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye
 
"A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké.
 
Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette.
 
Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt."
 
Tamási Áron (1897-1966) - író

2019. December 05. 00:00

Boross Ida - Honvágydal - Oly távol, messze vagy hazám - rövid VIDEÓ!

                         

 

Boross Ida - Honvágydal - Oly távol, messze vagy hazám - rövid VIDEÓ!
 
A világjelentőségű 1956-os őszi forradalmi hetek, a szabadságharcos hősies események tragédiába torkolló történetének egyik legsúlyosabb következménye, a kétszázezer, a külföldre menekülést választó honfitársunk "elvesztése" volt.
 
A Honvágydal című akkori sláger örökre beírta magát Boros Ida előadójával, és Gommermann István szerzőjével együtt a magyar lélekbe.
 
kattints a rövid VIDEÓRA! http://www.youtube.com/watch?v=INWZKnxuT_0

2019. December 04. 00:00

Francesco Nitti Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot

                             

 

"Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot.

De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget.

Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel...

Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek.."

nyilatkozat - részlet - 1924 szeptember

Francesco Nitti (1868-1953) - olasz miniszterelnök

2019. December 03. 00:00

Igazságot a magyarságnak! Stanley Baldwin

 Igazságot a magyarságnak!
"Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."
 
Stanley Baldwin (1867-1947) - brit miniszterelnök
 
fotón: kárpát haza, igazságot Magyarországnak, + arckép
 
mémet csináltunk róla

2019. May 30. 00:00

Wass Albert a nemzeti összetartozásról

                               


Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.
 
Wass Albert (1908-1998) - író, költő
 
Brüsszel éppen ezt a kohéziót szeretné szétrombolni! - Mi, magyarok ebben nem leszünk partnerei senkinek! - október 2-án nemet mondunk majd a kényszer betelepítésére!

2019. February 27. 00:00

A magyar nép üzenete az Európai Unió vezetőinek

Európát!

A magyar nép üzenete az Európai Unió vezetőinek
 
A Magyar Országgyűlés 2015-ben kormánypárti képviselők kezdeményezésére, és szavazataival elfogadta azt a határozatot, mely szerint, Magyarország minden szükséges eszközzel meg fogja védeni a határait.
 
A kormánypárti képviselők kezdeményezésére az Országgyűlés kimondta, "felelőtlen minden európai politikus, aki a jobb élet reményével kecsegtetve arra bátorítja a bevándorlókat, hogy mindent hátrahagyva, életük kockáztatásával Európa felé vegyék az irányt"

2019. February 25. 00:00

Nem bevándorlók, nem migránsok, nem új telepesek kellenek a magyar megújuláshoz!

                             

Nem bevándorlók, nem új honfoglalók, új telepesek kellenek a magyar megújuláshoz!

A magyar megmaradás záloga a bőséges gyermekáldás! a nemzet megmaradásának a záloga – a bőséges gyermekáldás.

2019. February 20. 00:00

Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született

                                           

Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.

Tamási Áron (1897-1966) - író

2019. February 19. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/30