Egy francia a magyarokról

                               

A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.

Jules Michelet (1798-1874) - francia történész

2019. September 16. 00:00

Mert az okoskodásban és a felesleges szócséplésben világbajnokok vagyunk

                               

Ha a közmondás szerint az idő pénz, akkor a magyar csakugyan a legnagylelkűbb nemzet a világon.

Eötvös József (1813-1871) - jogász, író, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere

2019. September 16. 00:00

Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, amely a hazája...

                                 

 

Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, amely a hazája, ha azt halhatatlan művekkel magához, nemzeti géniuszához kapcsolja. A haza földjére ontott véren kívül a művek és alkotások azok, amelyek révén a nemzet magát a haza földjével elválaszthatatlanul jegyzi el.

Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatási miniszter

2019. September 16. 00:00

Szent Ágoston (354-430) - püspök, egyházatya, filozófus

Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.


Szent Ágoston (354-430) - püspök, egyházatya, filozófus

2019. September 16. 00:00

Petőfi Sándor: A Nemzethez

                               

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, Soha többé nem lesz ébredésed!

Petőfi Sándor (1823-1849) -  költő, forradalmár, nemzeti hős

2019. September 15. 00:00

Folyamatosan félrevert harangok mellett

                         

Folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyermeket szülni. Abba kellene hagynunk az állandó pánikolást, siránkozást.

Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2019. September 15. 00:00

Liszt Ferenc - Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni: szükséges műveletek

Barabás Miklós (1810-1898) - Liszt Ferenc portréja - Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest                             

Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni: szükséges műveletek – bizonyára azok. De azután el kell határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.

Liszt Ferenc (1811-1886) - zeneszerző, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze

2019. September 15. 00:00

És ez nem csak egy országra igaz - hanem Európára, vagy akár az egész euró-atlanti térségre, sőt az egész világra is

                             

Nem a szervezés és nem az üzemek termelése a legfontosabb dolog valamely ország vagy nép életében. Hanem az erkölcs. Mert ahol ez nincs, ott semmi sincs.

Wass Albert (1908-1998) - író, költő

2019. September 15. 00:00

Böjte Csaba: aki nem tud tiszta szívből szeretni...

                           

Lehet valaki szépségkirálynő, lehet tudós professzor, körülrajongott sztár, népszerű művész, ha nem tud szeretni tiszta szívből, olyan, mint egy csicsás ajándékdoboz, amely belül üres. Aki megkaparintja és kibontja, hatalmasat csalódik.

Böjte Csaba (1959) - fernces szerzetes

2019. September 13. 00:00

kuno Mára csak súlyosbodott a helyzet, nem csak a szerbek, a románok, de a szlovákok, a cigányok, az arabok és más nemzeteknek is sokkal jobbak a születési adataik

                               

Magyar szempontból valóságos katasztrófává növi ki magát az egyke, amelynek igazi jelentőségét csak akkor fogjuk föl teljesen, ha figyelembe vesszük a szerbeknek, és különösen a románoknak nagy szaporaságát.

Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, kis ideig belügy-, majd vallás- és közoktatási miniszter

2019. September 13. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/113