Tégy a magyargyűlöltet ellen!

                         

Ne bántsd a magyart! – Tégy a magyargyűlölet ellen!
 
Minden magyarnak, vallásra való tekintet nélkül, kötelessége felemelnie a hangját a magyargyűlölet ellen!
 
Tűrhetetlen, hogy ellenfeleink és ellenségeink a mai napig a legszemérmetlenebb módszerekkel gyalázzák, becsmérlik hazánkat, nemzetünket, és mindezekhez bőségesen találnak partnereket – árulókat - idehaza is, és Kárpát-medence szerte.
 
Ne bántsd a magyart!
Elég volt!
Meg kell védenünk magunkat! Megvédjük magunkat!
 
Tégy Te is a magyargyűlöltet ellen! Emeld fel a szavad, ha bántják a magyart!
Emeld fel a szavad, ha bántják országunkat, ha bántják nemzetünket!

2020. July 08. 00:00

Hogy az USA hozta el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során? - Mészáros László

Ezt érdemes elolvasni - megosztani!
 
Hogy az USA hozta volna el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során?
 
A demokrácia és szabadság nevű színjáték amerikai „sakktábláján, sakkjátszmájában” a birodalom számára a földrajzi, stratégiai, gazdasági térségek csupán sakkfigurákként szerepelnek - természetesen az ott élő nemzetekkel, hús, vér emberekkel együtt.
 
Például Közép-Európa, Magyarországgal együtt csupán egy „gyalog” a táblán - köznyelven, egy paraszt - amely a játék „végső kimenetele” (értsd: a játszma megnyerése) érdekében minden további nélkül feláldozható.
 
A birodalom ezt a „beáldozást” mindig is megtette (mindig meghozta azt a gyalogáldozatot, ami az érdekeit szolgálta). A saját létét is tagadó világhatalom napjainkban is e logika szerint „jár el”, e szerint politizál, mozgatja a szálakat.
 
Ez az USA képében megjelenő háttérhatalmi képződmény, európai csatlósaival, európai helytartó országaival együtt, az első világégést követően Magyarországot – mint parasztot – minden további nélkül beáldozták a „játszma” végső megnyerésének az érdekében.
 
Egy Trianoni békeszerződésnek elnevezett gyalázattal „egyszerűen” letörölték a térképről, és végül is csupán egy csonkot engedélyeztek a helyén az esetleges túlélésre.
 
Természetesen mindezt a szabadság, a béke és a demokrácia jegyében követték el!
 
Na, ezt adta nekünk az USA képében megjelenő háttérhatalom!
De adott még egyebet is.
 
A második világháború kellős közepén, 1941-ben, ennek a nagyon demokratikus birodalomnak a 34. alelnöke (későbbi, a 33. elnöke /helytartója/) Harry S. Truman a következőt mondta:
„Ha azt látjuk, hogy a németek győznek, az oroszokat kell segítenünk, ha azt, hogy az oroszok, akkor a németeket, hadd irtsák egymást.”
 
Mint ismert végül is az Oroszokat támogatták – „így alakult történelmileg”. Mi meg a háború lezárásának az aktusaként azt tapasztalhattuk meg, hogy „mi lettünk az ajándék”, az alku tárgya, elszenvedők.
 
Ugyanis ez a nagyon demokratikus és nagyon humánus birodalom, minden szívfájdalom és lelkiismeret furdalás nélkül odavetett bennünket - mint egy véres koncot - Sztálinnak, és az ő embertelen kommunista diktatúrájának.
 
Ezt is a szabadság és a demokrácia jegyében tették – a sakkjátszma végső kimenetele szempontjából ugyanis ez a megoldás mutatkozott „racionális” döntésnek.
Magyarországot „büntetésből”, Lengyelországot „jutalmul” lökték oda a világ egyik legvéresebb, legembertelenebb diktátorának.
 
A második világháborút követően ezt kaptuk mi Amerikától, és európai reinkarnációitól.
 
És mindezek után jött a playboy fajsúlyú, „tökéletes vigyorú” udvari hopmester, a birodalom korábbi helytartója, Bill Clinton – aki azt merészelte a pofánkba vágni egy kampánybeszédben, hogy Lengyelország és Magyarország nem lennének szabadok az Egyesült Államok és a hidegháború nélkül.
Ez a két ország most úgy döntött - mondta playboy vigyorú - hogy a demokrácia túl macerás, és inkább Putyin típusú vezetést akarnak (értsd: diktatúrát).
 
Ismerve a fent is érintett történelmi előzményeket, valamint a mostani Oroszországot fenyegető, és a térségünk biztonságát semmibevevő, azt kockára tévő amerikai külpolitikát, valamint azt a nem elhanyagolható szempontot, hogy magyar emberek demokratikus parlamenti választásokon döntöttek Magyarország jövőjéről – még ennek a lihegő birodalmi pincsinek van képe gyalázni a mindig is szabadságra vágyó magyarokat, és a lengyeleket.
 
A közel száz év előtti országamputációnk, a mérhetetlen mennyiségű gyalázatot, szenvedést és véráldozatot követelő vesszőfutásaink rémségei után - amelyek persze amerikai perspektívából „csupán egy-egy parasztáldozatnak voltak tekinthetők” - ez a pojáca kiáll és vádol.
 
Ez az arca elé demokrácia-álarcot biggyesztő bábu és hasonló kaliberű felesége kiáll, és gyalázkodik hazánk ellen, a birodalom által ellenünk elkövetett rémségek sorozata után. Kiáll a tudatlan, tájékozatlan, de többségében azért felsőbbrendű önérzettel átitatott lelkű amerikai közönsége elé.
 
Kiáll gyalázni a magyarokat, mert ő ezt is megteheti.
 
És persze kiáll gyalázni a lengyeleket, mert mint tudjuk a legutoljára ők is elfelejtették, hogy hogyan kell "helyesen" szavazni a szabad választásokon – hogyan szükséges úgy voksolni, hogy az a birodalomnak is tessék, mert ha nem, akkor rád ereszti „lejárató gépezetét”, médiástúl, hitelminősítőstűl, csaholó plyboy helytartóstúl együtt.
 
Mészáros László – a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2020. July 08. 00:00

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"
 
(Mára a kommunisták zöldeknek, liberálisoknak, haladónak, progresszívnek, stb. "álcázzák" magukat, de ettől még kommunisták maradnak.)

 

C:\Users\user\Pictures\képp  Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - orosz író.jpg

2020. July 08. 00:00

Teleki Pál Nyolcvan év múltán is igaz minden gondolata!

Nyolcvan év múltán is igaz minden gondolata!
 
"Ha mi nem tartjuk meg magunk mivoltát, a magunk lelkiségét, a nemzetnek a maga mivoltáról vallott felfogását, amely itt ezen a helyén a világnak, ebben az időbeli és térbeli tájban az egyedüli lehető földrajzilag és népileg adott, abban az esetben megszűnik a nemzet, Európának egyik nemzete, alkotóeleme.
 
Akkor emberek leszünk csak, porszemek, széjjelhullunk és soha többé felismerhetők nem leszünk."
 
Teleki Pál (1879-1941) - geográfus, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök

2020. July 07. 00:00

És világszerte egyre inkább közbeszól a magánember!

És világszerte egyre inkább közbeszól a magánember!
 
„A szakértők végül is oda juttatták a világot, ahová csakugyan eljutott. Mi lenne most, ha végre az egész vonalon megszólalna és közbeszólna a magánember?
 
Megszólalna és azt mondaná: »Kérem, rólam is szó van.« (...)
 
Mi lenne, ha végre közbeszólna a magánember Péter és János?
A szakember ezt feleli: »Óriási zavar lenne belőle.« De ez egyáltalán nem biztos.
 
Mert Európa pillanatnyi helyzetképe megint csak azt bizonyítja, hogy óriási zavar keletkezett világszerte a magánember közbeszólása nélkül is.”
 
Márai Sándor (1900-1989) - író, költő

2020. July 07. 00:00

Ady mintha csak most írná a mának

Mintha csak most írná a mának
 
Most pedig jöjj, jó magyarság,
Nomádságnak szabad élte,
Nyugat ellen Nyugatot hozz
S csörtess új erõt a vérbe:
Sokáig nem tarthat ez a zavar.
 
 
Ady Endre (1877-1919) - költő, újságíró

2020. July 05. 00:00

Mátyás király az isteni szolgálatról

                             


Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.

Hunyadi Mátyás - Mátyás király ((1443-1490) - magyar király

2020. July 05. 00:00

Széchenyi István a hitványokról - visszafogott saját stílusában


Széchenyi István a hitványokról - visszafogott saját stílusában
 
 
Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.
 
Széchenyi István (1791-1860) - politikus, író, közgazdász, a Batthyány-kormány minisztere

2020. July 05. 00:00

Babits Mihály a hazáról

                           

"Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, mint fához a levél, hulltomig kapcsolva, mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, mely ha fája kidőlt sokáig ő sem él."

Ezerkilencszáznegyven című vers - résulet Babits Mihály (1883-1941) -  író, irodalomtörténész, műfordító

2020. July 05. 00:00

A hajszálgyökér nem húzódik vissza

                               

A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.

Márton Áron (1896-1980) - erdélyi magyar katolikus püspök és író

2020. July 05. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/113